Medicinmisbrug? Søg hjælp hos et behandlingscenter

Medicinmisbrug? Søg hjælp hos et behandlingscenter

Medicinmisbrug er et problem i støt vækst på vore hjemlige breddegrader. Og er du ramt af et misbrug af receptpligtig medicin, er det bare om at søge hjælp så hurtigt som muligt.

Hvad er medicinmisbrug?

Et medicinmisbrug er kategoriseret som et overforbrug af receptpligtig medicin selv om der ikke længere er nogen grund til at indtage medicinen. Det kan for eksempel være, at man som følge af et traume eller efter en operation af sin læge har fået ordineret stærk smertestillende medicin, som man egentlig burde ophøre med at indtage efter en vis periode, men alligevel fortsat spiser.

Det kan være medicin, som foruden sin smertestillende effekt også har andre spændende virkninger, for eksempel euforiserende eller berusende. Dette er især tilfældet for de berømte og berygtede opioider. En opioid er et smertestillende middel, som emulerer effekten af et opiat som for eksempel morfin. Dette betyder, at opioiden er en effektiv pain killer, men samtidig er stærkt afhængigheds skabende. De aktive stoffer i en opioid skaber nemlig rod i hjernens eget belønnings system, hvilket betyder, at et ophør med indtag kan forårsage svært depressive og endda suicidale tilstande, da hjernen ikke længere producerer dopamin og serotonin.

Mange mennesker forfalder til at bruge opioider rekreativt, og med et massivt forbrug over en længere periode vil man udvikle tolerans. Tolerans er et udtryk for, at man stedse har brug for større og større mængder af et stof for at opnå den ønskede effekt. Og så er man pludselig havnet i et misbrug, man ikke selv kan styre.

Slip ud af dit medicinmisbrug med en effektiv misbrugsbehandling

Har du erkendt, at du har et problem med afhængighed af receptpligtig medicin, bør du tage affære med det samme. Behandlingscenter Søby Park er et dansk misbrugscenter med speciale inden for behandling af medicinmisbrug. Her vil du møde forståelse for din situation, og hurtigt kunne komme i behandling. Du kan læse mere om misbrugsbehandling på behandlingscentersoebypark.dk